Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Podatek VAT należny a Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

27/04/2021

Podatek VAT należny to podatek zharmonizowany, tzn. przepisy krajowych ustaw o podatku od towarów i usług poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, muszą być zgodne z Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kilka bardzo istotnych wyroków na gruncie polskiego podatku VAT, gdzie stwierdza niezgodność polskich regulacji z dyrektywą. 

więcej

Nowy wzór formularza VAT-REF(4)

13/04/2021

Wymiana handlowa z zagranicą z jednej strony pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw, z drugiej  wiąże się z komplikacją procesów księgowych.

więcej

Będzie przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

23/03/2021

Okres pandemii w praktyce gospodarczej powoduje nie tylko problemy finansowe podmiotów gospodarczych, ale także trudności związane z terminową realizacją obowiązków sprawozdawczych, szczególnie tych gospodarczych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Ministerstwo Finansów wydłuży termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

więcej

Podatek handlowy zgodny z przepisami UE – wyrok TSUE

17/03/2021

Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

więcej

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020r.

09/03/2021

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.
Czas na to mija 31 marca 2021 r.
MF planuje jego przedłużenie dla organizacji non-profit.

więcej