Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Kwota wolna od podatku 2023

2022/12/13

Kwota wolna od podatku jest przywilejem m.in. dla osób składających formularz PIT-37 (dotyczy przede wszystkim dochodu na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie). Wyższa kwota wolna od podatku oznacza większą pensję netto.

Kwota wolna od podatku obejmuje również przedsiębiorców płacących podatek PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa).
Kwota wolna od podatku nie spowoduje żadnych korzyści dla przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek PIT w innej formie niż zasady ogólne (skala podatkowa).

Kwota wolna od podatku nie jest dostępna dla przedsiębiorcy rozliczającego PIT w oparciu o podatek liniowy (formularz PIT-36L) , ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28) lub kartę podatkową (formularz PIT-16).
Działalność nierejestrowa (nierejestrowana) jest sposobem na biznes bez opłacania składek na ZUS jednak z limitem miesięcznym przychodu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W obecnym stanie prawnym przychód z działalności nierejestrowej musi się mieścić w kwocie wolnej od podatku.

Trwają jednak prace legislacyjne nad projektem, który znacząco podwyższa limit przychodu miesięcznego z działalności nierejestrowej (do 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia - 3600 zł od 1 lipca 2023). Jeśli projekt w obecnej formie przejdzie drogę legislacyjną, to działalność nierejestrowa umożliwi nieznaczne przekroczenie kwoty wolnej od podatku i konieczność rozliczenia nadwyżki według stawki PIT 12%.

Zapraszamy do zapozniania się z artykułem: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/5627001,pit-kwota-wolna-2023.html

wstecz