Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

#NiskiePodatki: Przedsiębiorco do 22 sierpnia br. możesz zmienić formę opodatkowania przechodząc z ryczałtu na skalę

19/08/2022

Możliwość rezygnacji z ryczałtu i opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych od 1 lipca br. do końca 2022 r. skalą podatkową to efekt ustawy #NiskiePodatki obniżającej podatek PIT.
Przypominamy, że aby zrezygnować z ryczałtu i przejść na skalę konieczne jest złożenie do 22 sierpnia br. w urzędzie skarbowym oświadczenia na piśmie o tej rezygnacji.

więcej

Ustawa zmieniająca sposób obliczania SRW z podpisem Prezydenta

11/08/2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Reguła wydatkowa w nowej formule w pełniejszym stopniu uwzględnia zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym.

"Zmiana sposobu obliczania SRW to krok w kierunku osiągnięcia większej spójności z linią wyznaczoną przez KE. Dzięki tej zmianie uniknęliśmy wprowadzania w okresie przejściowym nowych, skomplikowanych rozwiązań w ustawie o finansach publicznych."

 – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

więcej

SLIM VAT 3 i przepisy zwiększające skuteczność zwalczania oszustw VAT w konsultacjach

05/08/2022

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 r. 

SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat.

Natomiast konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji oznacza prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

więcej

Aktualizacja certyfikatu w usłudze e-dokumenty.mf.gov.pl

28/07/2022

28 lipca 2022 r. zostanie zaktualizowany certyfikat klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl (JPK, CUK, ALK).
W tym dniu w godzinach 9-11 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do tego środowiska.

więcej

Niskie Podatki – nowa funkcjonalność kalkulatora wynagrodzeń

19/07/2022

Od 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF). Podatnicy mogą obliczyć zarówno jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę, jak i umowy o pracę i umowy zlecenia. Kalkulator jest dostępny na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki. W kolejnych tygodniach zostaną udostępnione nowe funkcjonalności, które pozwolą precyzyjnie wyliczyć kolejnym grupom podatników łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 roku.

więcej

Nowa wersja JPK-FA - co się zmieni?

08/07/2022

Struktura JPK_FA (4) jest wymagana w przypadku praktycznie każdej kontroli, niezależnie czy dotyczy ona VAT czy podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę, że nie podlega ona korekcie, a na przestrzeni ostatnich sześciu lat zmieniała się już 4 krotnie, złożenie jej może stanowić nie lada wyzwanie. Brak przedstawienia prawidłowej struktury w terminie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla podatnika.

więcej