Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Nowe objaśnienia podatkowe skierowane do podmiotów podatkowych

2021/04/06

Podmioty powiązane i związana z tymi jednostkami gospodarczymi dokumentacja cen transferowych to jeden z trudniejszych obszarów prawa podatkowego. Wynika z m.in. z faktu specyfiki działalności tych podmiotów, wzajemnych powiązań i relacji gospodarczych. Niejednokrotnie podatnicy mają praktyczne trudności w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych przewidzianych dla tego typu grupy podatników. Wychodząc temu naprzeciw Ministerstwo Finansów opracowało i opublikowało:

Objaśnienia podatkowe dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej 
Objaśnienia podatkowe metody porównywalnej ceny niekontrolowanej
 

 

 

 

wstecz