Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Minimalny CIT w nowej wersji – co warto wiedzieć?

2022/11/28

Między innymi z tego powodu w ramach kolejnych nowelizacji ustawodawca wprowadzał różne zmiany w konstrukcji podatku – dodając do ustawy nowe zwolnienia i wyłączenia (np. dla spółek z tzw. prostą strukturą właścicielską). Jednak największe zmiany zostały wprowadzone w ramach Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 2180), nowelizacji określanej w mediach jako Polski Ład 3.0.
Dodatkowo do art. 24ca ustawy o CIT dodano kilka nowych zwolnień i wyłączeń, dzięki czemu minimalnym CIT nie muszą się przejmować m.in.:

tzw. mali podatnicy CIT (a więc podatnicy, u których roczne przychody brutto nie przekraczają 2 000 000 €),
spółki prowadzące gospodarkę komunalną,
podatnicy:
u których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%,
postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym,
u których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia,
których przychody w większości związane są z transakcjami, w których cena lub sposób ustalenia ceny wynika z ustaw lub innych aktów normatywnych,
będący stroną umowy o współdziałanie,
działający w tzw. branży faktoringowej,
będący przedsiębiorstwami górniczymi otrzymującymi pomoc publiczną.

Link:https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/5615996,minimalny-cit-w-nowej-wersji-co-warto-wiedziec.html

wstecz