Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
Podstawowe pakiety usług
749 zł
netto /miesiąc
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • darmowy program do wystawiania faktur
 • od 0 do 150 dokumentów miesięcznie
 • dopłata za każdy kolejny dokument: 5,99 zł
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji JPK-VAT
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
990 zł
netto /miesiąc
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • darmowy program do wystawiania faktur
 • od 151 do 200 dokumentów miesięcznie
 • dopłata za każdy kolejny dokument: 5,99 zł
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji JPK-VAT
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
1299 zł
netto /miesiąc
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • darmowy program do wystawiania faktur
 • od 201 do 250 dokumentów miesięcznie
 • dopłata za każdy kolejny dokument: 5,99 zł
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji JPK-VAT
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalnościKsięgi handlowe (pełna księgowość)
Podstawowe pakiety usług
999 zł
netto /miesiąc
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • od 0 do 100 dokumentów miesięcznie
 • dopłata za każdy kolejny dokument: 9,99 zł
 • darmowy program do wystawiania faktur
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji JPK-VAT
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych
1499 zł
netto /miesiąc
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • od 101 do 150 dokumentów miesięcznie
 • dopłata za każdy kolejny dokument: 9,99 zł
 • darmowy program do wystawiania faktur
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji JPK-VAT
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych
1999 zł
netto /miesiąc
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • od 151 do 200 dokumentów miesięcznie
 • dopłata za każdy kolejny dokument: 9,99 zł
 • darmowy program do wystawiania faktur
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji JPK-VAT
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • naliczanie amortyzacji środków trwałychKadry i płace
Podstawowe pakiety usług
29 zł
netto /miesiąc /osoba
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenie
49 zł
netto /miesiąc /osoba
 • umowy o pracę
 • kadry
 • płace
59 zł
netto /miesiąc /osoba
 • umowy o pracę
 • kadry
 • płace
 • delegacje
 • odprawy
 • badania lekarskie
 • szkolenia BHPUsługi dodatkowe
Dział księgowy:
 • deklaracje INTRASTAT
 • sprawozdanie GUS
 • sprawozdania finansowe kwartalne
 • bilans i rachunek zysków i strat
 • opracowanie polityki rachunkowości (w tym zakładowego planu kont)
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta
 • usługi doradztwa podatkowego
 • korekty deklaracji
 • wysyłanie wezwań do potwierdzenia sald
Dział kadry i płace:
 • potrącenia komornicze z wynagrodzenia
 • zaświadczenia o zatrudnieniu pracownika
 • zaświadczenie o zarobkach pracownika
Dział prawny:
 • rejestracja spółki
 • wniosek do KRS
 • dokumentacja zgromadzenia wspólników/ zarządu
 • przygotowywanie pism przewodnich

 

Jeśli coś ma być szybko i tanio nie będzie dobrze