Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Cennik

Szanowni Klienci.

Skupiamy się w obsłudze klientów, których łączna kwota za prowadzenie księgowości oraz spraw kadrowych przekracza kwotę 1.999 zł netto. Każda działalność gospodarcza to kwestia indywidualna, na cenę ma wpływ wiele czynników. Chętnie przygotujemy ofertę skrojoną na Państwa potrzeby.

W razie pytań dzwoń do nas!

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
Podstawowe pakiety usług
od 4 999 zł
netto /miesiąc
 • kompleksowe prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalnościKsięgi handlowe (pełna księgowość)
Podstawowe pakiety usług
od 4 999 zł
netto /miesiąc
 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalnościKadry i płace
Podstawowe pakiety usług
29 zł
netto /miesiąc /osoba
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenie
49 zł
netto /miesiąc /osoba
 • umowy o pracę
 • kadry
 • płace
59 zł
netto /miesiąc /osoba
 • umowy o pracę
 • kadry
 • płace
 • delegacje
 • odprawy
 • badania lekarskie
 • szkolenia BHPUsługi dodatkowe
Dział księgowy:
 • deklaracje INTRASTAT
 • sprawozdanie GUS
 • sprawozdania finansowe kwartalne
 • bilans i rachunek zysków i strat
 • opracowanie polityki rachunkowości (w tym zakładowego planu kont)
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta
 • usługi doradztwa podatkowego
 • korekty deklaracji
 • wysyłanie wezwań do potwierdzenia sald
Dział kadry i płace:
 • potrącenia komornicze z wynagrodzenia
 • zaświadczenia o zatrudnieniu pracownika
 • zaświadczenie o zarobkach pracownika
Dział prawny:
 • rejestracja spółki
 • wniosek do KRS
 • dokumentacja zgromadzenia wspólników/ zarządu
 • przygotowywanie pism przewodnich
Jeśli coś ma być szybko i tanio nie będzie dobrze!