Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Podatek VAT należny a Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

2021/04/27

Podatek VAT należny to podatek zharmonizowany, tzn. przepisy krajowych ustaw o podatku od towarów i usług poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, muszą być zgodne z Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kilka bardzo istotnych wyroków na gruncie polskiego podatku VAT, gdzie stwierdza niezgodność polskich regulacji z dyrektywą. Oto one:

1.    Nałożenie sankcji VAT bez rozróżnienia, czy błąd podatnika wynika z oszustwa, jest niezgodne z dyrektywą VAT (C-935/19)

Wyrok Trybunału z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

2.    Sprzedaż żywności na wynos – dostawa towarów – 5% stawka VAT - Dostarczaniu żywności lub napojów nie towarzyszy żadna usługa wspomagająca i że przedmiotową transakcję należy zaklasyfikować jako dostawę towarów (C-703/19).

Wyrok Trybunału z dnia 22 kwietnia 2021 r.


3.    Polskie zasady dotyczące korekty WNT są niezgodne z Dyrektywą VAT - Trybunał uznał, iż niezgodne z Dyrektywą VAT są polskie przepisy uzależniające prawo do „neutralnego” rozpoznania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od tego, aby VAT należny był wykazany w prawidłowej deklaracji podatkowej złożonej w terminie trzech kolejnych miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (C 895/19).

Wyrok Trybunału z dnia 18 marca 2021 r.

 

wstecz