Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Ulga na robotyzację w CIT. Czy można odliczyć koszty jednorazowo?

2022/12/05

Wnioskodawca wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ( “Dyrektor KIS”) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu ulgi na robotyzację. Jednym z pytań Spółki było “czy wydatki wskazane przez Wnioskodawcę mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT i mogą być odliczone od podstawy opodatkowania jednorazowo mimo, iż spełniają jednocześnie definicję środków trwałych?”.

W przywołanej interpretacji Spółka wskazała, iż planuje nabyć fabrycznie nowego robota przemysłowego, a wydatki związane z zakupem kwalifikują się do katalogu kosztów wskazanych w art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT. Zdaniem Spółki, w ramach ulgi na robotyzację, ma ona prawo do jednorazowego odliczenia 50% kosztów nabycia robota wraz z urządzeniami peryferyjnymi, bez względu na to czy robot będzie amortyzowany wg właściwej stawki amortyzacji. Wnioskodawca stwierdził, że “nie bez przyczyny ustawodawca wskazał co należy rozumieć pod pojęciem kosztów uzyskania przychodu - art. 38eb ust. 2 updop. Zatem odliczeniu podlega koszt nabycia fabrycznie nowego robota przemysłowego oraz innych wydatków wskazanych w art. 38eb ust. 2 updop”.

Z takim stanowiskiem zgodził się Dyrektor KIS, potwierdzając, że podatnik w ramach ulgi na robotyzację, uprawniony jest do jednorazowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków związanych z zakupem robota przemysłowego, a ponadto ma prawo do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, tj. przez odpisy amortyzacyjne. 

Link: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/zwolnienia-i-ulgi/5625124,ulga-na-robotyzacje-w-cit-odliczenie-kosztow-jednorazowo.html

wstecz