Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Będzie przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

2021/03/23

Okres pandemii w praktyce gospodarczej powoduje nie tylko problemy finansowe podmiotów gospodarczych, ale także trudności związane z terminową realizacją obowiązków sprawozdawczych, szczególnie tych gospodarczych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Ministerstwo Finansów wydłuży termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok:


1.    jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,
2.    jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.


Stosowane Rozporządzenie w tej sprawie jest już w końcowej fazie legislacji prawnej.

Więcej informacji

wstecz