Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Interpretacja indywidualna

Masz wątpliwości w przedmiocie Twojej indywidualnej sprawy podatkowej?
Nie wiesz jakiej wysokości zastosować podatek na określone towary lub usługę?
Chcesz wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji do Krajowej Informacji Skarbowej i nie wiesz w jaki sposób to zrobić?
Dzwoń do Nas!

 

Czym jest interpretacja indywidualna?

Interpretacja indywidualna to specjalne pismo, wydawane w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy na wniosek podatnika. Uwzględnia się w nim wszystkie aspekty sprawy, zwracając uwagę zarówno na przepisy prawne, jak i szczególną sytuację podatnika.

Interpretacja indywidualna – kogo dotyczy?

Możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Każdy podatnik, osoba fizyczna, osoba prawna, płatnik, a także osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, które mają wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych, mogą wystąpić do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację podatkową.

 

W ramach usługi interpretacji indywidualnej otrzymasz :

  • analizę podatkową stanu faktycznego z którym masz problem
  • przygotowanie wniosku do urzędu skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
  • prowadzenie korespondencji z urzędem w razie wystąpienia takiej konieczności
  • pomoc przy wdrożeniu wydanej interpretacji indywidualnej
  • wyszukiwanie interpretacji wydanej już przez urząd skarbowy w analogicznym stanie faktycznym
Posiadanie indywidualnej interpretacji ochroni Twoją działalność gospodarczą!