Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

NIP-2 nowy wzór formularza od 2023 roku

26/09/2022

Minister Finansów przygotował nowy wzór zgłoszenia NIP-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Będzie to już 14. wersja tego formularza. Jakie zmiany zajdą w tym formularzu w porównaniu do obecnego wzoru? Do kiedy będzie można stosować obecny wzór formularza NIP-2 (wersja 13)?

więcej

Sankcja VAT - zmiany jeszcze w 2022 roku?

14/09/2022

Polskie przepisy dot. sankcji VAT mają zostać zmienione (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku), co jest związane z wyrokiem TSUE sprzed ponad roku. Ministerstwo Finansów otrzymało w trakcie uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu SLIM VAT 3 wiele uwag. Są one aktualnie przedmiotem analiz pod kątem ewentualnych zmian zaproponowanych w projekcie. Nowe regulacje mają umożliwić organom podatkowym ustalanie sankcji VAT w sposób zindywidualizowany, uwzględniający konkretne okoliczności danej sprawy. Eksperci mówią, że sam wyrok jest rewolucyjny z punktu widzenia podatników. I dodają, że elastyczność przepisów na pewno będzie wzbudzać kontrowersje. Mimo wszystko niektórzy pozytywnie oceniają projektowane zmiany. One powinny poskutkować mniejszym obciążeniem za nieświadomy błąd. Jednak dopiero po wejściu przepisów w życie, przekonamy się, jak do tego będzie podchodził sam fiskus i jego urzędnicy.

więcej

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

05/09/2022

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.
Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników.
Wprowadzając nową usługę rozszerzyliśmy jednocześnie katalog pełnomocnictw, który użytkownicy serwisu chętnie przeglądają.

więcej

#NiskiePodatki: Przedsiębiorco do 22 sierpnia br. możesz zmienić formę opodatkowania przechodząc z ryczałtu na skalę

19/08/2022

Możliwość rezygnacji z ryczałtu i opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych od 1 lipca br. do końca 2022 r. skalą podatkową to efekt ustawy #NiskiePodatki obniżającej podatek PIT.
Przypominamy, że aby zrezygnować z ryczałtu i przejść na skalę konieczne jest złożenie do 22 sierpnia br. w urzędzie skarbowym oświadczenia na piśmie o tej rezygnacji.

więcej

Ustawa zmieniająca sposób obliczania SRW z podpisem Prezydenta

11/08/2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Reguła wydatkowa w nowej formule w pełniejszym stopniu uwzględnia zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym.

"Zmiana sposobu obliczania SRW to krok w kierunku osiągnięcia większej spójności z linią wyznaczoną przez KE. Dzięki tej zmianie uniknęliśmy wprowadzania w okresie przejściowym nowych, skomplikowanych rozwiązań w ustawie o finansach publicznych."

 – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

więcej

SLIM VAT 3 i przepisy zwiększające skuteczność zwalczania oszustw VAT w konsultacjach

05/08/2022

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 r. 

SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat.

Natomiast konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji oznacza prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

więcej