Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Zmiany w podatku CIT w konsultacjach publicznych

30/06/2022

28 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD404), z terminem 14 dni na zgłaszanie uwag.

więcej

UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r.

23/06/2022

Już 17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r.

E-faktura = wiele korzyści dla przedsiębiorców

więcej

Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS z podpisem Prezydenta

15/06/2022

10 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Ustawa umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń jeśli wnioski złożą przez e-US.
 

więcej

Dzień Księgowego 2022. Najlepsze życzenia dla wszystkich księgowych w Polsce!

09/06/2022

Rzetelny, skrupulatny, rzeczowy i terminowy – takie cechy najczęściej przypisujemy księgowym. To zawód wymagający i odpowiedzialny, ale dający wiele satysfakcji. Szczególnie w dobie obecnej, gdy najnowsza technologia pozwala księgowym zaoszczędzić czas na żmudne wprowadzanie danych, a skupić się na rzeczach istotniejszych, takich jak chociażby znajdowanie dla swoich klientów optymalnych rozwiązań podatkowych.
 

więcej

Zerowa stawka VAT dla tranzytu towarów - warunki

06/06/2022

Państwa Spółka świadczy usługi transportowe? A może w ramach wykonywanej działalności gospodarczej otrzymała zlecenie realizacji transportu towarów, które wysyłane są ze Stanów Zjednoczonych do miejsca docelowego na Ukrainie, przy czym obsługiwana przez Spółkę część trasy znajduje się na terytorium kraju? Spółka zastanawia się czy może zastosować do przedmiotowej transakcji zerową stawkę VAT. Jakie działania i decyzje może podjąć?

więcej

Informacja o cenach transferowych - podpis elektroniczny i odpowiedzialność za prawidłowość danych

31/05/2022

Jakim podpisem elektronicznym można podpisać informację o cenach transferowych? Kto ma obowiązek podpisać informację TPR? Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych w informacji o cenach transferowych? Wyjaśnień w tym zakresie udzielił 30 maja 2022 r. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
 

więcej