Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Nowy wzór formularza VAT-REF(4)

13/04/2021

Wymiana handlowa z zagranicą z jednej strony pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw, z drugiej  wiąże się z komplikacją procesów księgowych.

więcej

Będzie przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

23/03/2021

Okres pandemii w praktyce gospodarczej powoduje nie tylko problemy finansowe podmiotów gospodarczych, ale także trudności związane z terminową realizacją obowiązków sprawozdawczych, szczególnie tych gospodarczych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Ministerstwo Finansów wydłuży termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

więcej

Podatek handlowy zgodny z przepisami UE – wyrok TSUE

17/03/2021

Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

więcej

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020r.

09/03/2021

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.
Czas na to mija 31 marca 2021 r.
MF planuje jego przedłużenie dla organizacji non-profit.

więcej

Rozporządzenie wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców z UK, Irlandii Północnej oraz Norwegii podpisane przez ministra

03/03/2021

Brak obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego dotyczy podmiotów z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii.

Firmy z UK oraz Norwegii mogą w Polsce prowadzić swoją działalność na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

więcej