Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Rozporządzenie wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców z UK, Irlandii Północnej oraz Norwegii podpisane przez ministra

2021/03/03
  • Brak obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego dotyczy podmiotów z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii.
  • Firmy z UK oraz Norwegii mogą w Polsce prowadzić swoją działalność na dotychczasowych zasadach.
  • Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, podatnik, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o VAT, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium:

- Królestwa Norwegii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Zatem podmioty te mogą prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem VAT w Polsce na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia składając deklarację VAT za styczeń 2021 r. podmioty brytyjskie, podmioty norweskie oraz podmioty z Irlandii Północnej nie muszą działać przez przedstawiciela podatkowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-wprowadzajace-ulatwienia-dla-przedsiebiorcow-z-uk-irlandii-polnocnej-oraz-norwegii-podpisane-przez-ministra

wstecz