Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Dziś Dzień Doradcy Podatkowego

11/05/2021

Dziś Dzień Doradcy Podatkowego

Dzień Doradcy Podatkowego jest obchodzony 11.05. na pamiątkę uchwalenia przez Sejm RP ustawy z 11 maja 2001 roku, zgodnie z którą Minister Finansów został zobowiązany do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. 
 

więcej

Objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. ws. rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

07/05/2021

Współczesna swoboda przepływu kapitału, osób i usług znacznie ułatwiła podjęcie pracy zarobkowej i prowadzenie działalności gospodarczej za granicą. Dotyczy to nie tylko obywateli Polski, ale także obcokrajowców przyjeżdżających w celach zarobkowych do Polski.

więcej

Podatek VAT należny a Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

27/04/2021

Podatek VAT należny to podatek zharmonizowany, tzn. przepisy krajowych ustaw o podatku od towarów i usług poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, muszą być zgodne z Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kilka bardzo istotnych wyroków na gruncie polskiego podatku VAT, gdzie stwierdza niezgodność polskich regulacji z dyrektywą. 

więcej

Nowy wzór formularza VAT-REF(4)

13/04/2021

Wymiana handlowa z zagranicą z jednej strony pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw, z drugiej  wiąże się z komplikacją procesów księgowych.

więcej

Będzie przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

23/03/2021

Okres pandemii w praktyce gospodarczej powoduje nie tylko problemy finansowe podmiotów gospodarczych, ale także trudności związane z terminową realizacją obowiązków sprawozdawczych, szczególnie tych gospodarczych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Ministerstwo Finansów wydłuży termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

więcej