Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Zerowa stawka VAT dla tranzytu towarów - warunki

2022/06/06

Stawka 0% dla transportu międzynarodowego oraz warunki jej stosowania

Możliwość stosowania stawki VAT w wysokości 0% w stosunku do usług transportu międzynarodowego wynika z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.
Korzystanie z preferencji podatkowej zostało jednak uzależnione od wypełnienie warunków dokumentacyjnych przewidzianych w art. 83 ust. 5 ustawy o VAT. I tak, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego, są:

1. w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
2. w przypadku transportu towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
3. w przypadku transportu towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;
4. w przypadku transportu osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/stawki-vat/5480931,Zerowa-stawka-VAT-dla-tranzytu-towarow-warunki.html

wstecz