Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Rewolucyjne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rewolucyjne  zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sprawdź, czy Cię dotyczą, m.in.:
1.Przepisy wprowadzają istotną zmianę dla osób współpracujących.
2.Korzystna zmiana dotyczy również warunków nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
3.Nowelizacja rozwiązuje definitywnie problem tzw. emerytur czerwcowych.
4.Korzystne zmiany dotyczą również płatników składek.
5.Kolejna zmiana dotyczy zwolnienia z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę.
Ustawa chodzi w życie  szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej.

Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r.

Zmiany te mają istotny charakter – od  korzystnych dla klientów ZUS po porządkowe.  

W linku zestawienie najistotniejszych zmian. 
 
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/liczne-zmiany-do-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych/4232825

wstecz