Jakość

Zespół

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Zmiany w podatkach od 01.07.2021 r.

2021/07/05

Od 01.07.2021 r. weszły w życiu zmiany w prawie podatkowym, które dotyczą w szczególności podatku VAT. Dotyczą one zarówno podatników VAT czynnych, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Te ostatnie zapłacą większy podatek VAT z tytułu importu towarów do Polski poprzez likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. 

Inne zmiany to:
1. Kolejne branże i usługi zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line.
2. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.
3. Przesuwa się obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy i przedłużone zostaje zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła.


 

wstecz