201511.25
0

Woj. Podkarpackie – poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe

Regionalny Program Operacyjny woj. Podkarpackiego, poddziałanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony innowacyjne


Źródło finansowania Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje

 

Termin składania wniosków 21.12.2015
Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium woj. Podkarpackiego, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.
Typy działań, które można sfinansować Dofinansowanie może zostać przyznane na  sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę.

Studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzenia. Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Minimalna wartość dofinansowania 20 000 PLN

 

Maksymalna wartość dofinansowania 50 000 PLN

 

Maksymalna wartość projektu 85% wartości projektu