• przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej
  • współpraca z podwykonawcami i księgowością w zakresie poprawności dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji
  • nadzorowanie postępowań ofertowych
  • wsparcie przed i podczas wizyty kontrolnej ze strony instytucji upoważnionych do przeprowadzania audytów lub kontroli