• analiza inwestycji w kontekście zewnętrznych źródeł finansowania
  • sporządzenie wniosku o dotację wraz z załącznikami
  • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
  • dokonywanie ewentualnych uzupełnień
  • kontakt z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
  • sporządzenie ewentualnego protestu
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z instytucjami przyznającymi dotacje