Proponujemy współpracę na każdym etapie pozyskiwania i wdrażania zewnętrznego finansowania pomysłu inwestycyjnego.

Oferujemy doradztwo „na miarę” zdiagnozowanych potrzeb w zakresie:

  • znalezienia zewnętrznego źródła finansowania inwestycji;
  • przygotowania wniosku wraz z załącznikami;
  • opracowania odwołania;
  • nadzorowania realizacji projektu;
  • opieki na każdym etapie wdrażania projektu;
  • opracowania dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej projektu;
  • udziału w kontroli projektu.