Innovation&Progress sp. z o.o

ul. Nad Strugą 7
31-411 Kraków

biuro@innovation.net.pl

wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000451604

NIP 9452172141

kapitał zakładowy 5 000 PLN

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości