201511.25
0

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”


Źródło finansowania działanie 3.2 INNOWACJE W MSP
Termin składania wniosków 11.01.2016
Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
Typy działań, które można sfinansować Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
Koszty, które można sfinansować w ramach projektu Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z § 42 pkt 1-3 rozporządzenia obejmuje koszty:

1.    Usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;

2.    Usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy  usłudze,
o której mowa w pkt 1;

3.    Materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi.

 

Minimalna wartość dofinansowania 100 000 PLN

 

Maksymalna wartość dofinansowania 2 000 000 PLN

 

Maksymalna wartość projektu 10 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach pomocy de minimis:

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw