201511.25
0

Woj. Podkarpackie – poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe

Regionalny Program Operacyjny woj. Podkarpackiego, poddziałanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony innowacyjne Źródło finansowania Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje   Termin składania wniosków 21.12.2015 Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na…

201511.25
0

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” Źródło finansowania działanie 3.2 INNOWACJE W MSP Termin składania wniosków 11.01.2016 Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Typy działań, które można sfinansować Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają…

201511.25
0

1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Konkurs w ramach działania 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje: Źródło finansowania działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Termin składania wniosków 22.01.2016 Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium woj. Małopolskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru…

201511.25
0

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Instytucja ogłaszająca konkurs Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Termin składania wniosków o dofinansowanie 03.02.2016 Kto może składać wniosek 1.        Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia. 2.       Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 3.       Instytucje otoczenia biznesu….

201511.25
0

Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY Pytania Odpowiedzi Termin składania wniosków Do 20.01.2016 Podmioty uprawnione do składania wniosków Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium RP   Typy działań, które można sfinansować Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty…

201510.12
0

Konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Termin składania wniosków 28.10.2015 Podmioty uprawnione do składania wniosków mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy Typy działań, które można sfinansować Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na…

201510.12
0

Konkurs w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Konkurs w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Termin składania wniosków 30.12.2015 Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Typy działań, które można sfinansować Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup…

201510.12
0

Nabór wniosków w ramach konkursu 2/1.1.1/2015

Nabór wniosków w 2/1.1.1/2015 WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, prowadzony przez NCBiR Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Instytucja ogłaszająca konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Termin składania wniosków o dofinansowanie Wnioski o dofinansowanie można składać do…

201510.12
0

Nabór wniosków w ramach konkursu 1.1.1. PO IR

Nabór wniosków w poddziałaniu 1.1.1. PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „SZYBKA ŚCIEŻKA” Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. SZYBKA SCIEŻKA Instytucja ogłaszająca konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Termin składania wniosków…