2015

Woj. Podkarpackie – poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe

[25-Listopad-15 14:38:17]
Regionalny Program Operacyjny woj. Podkarpackiego, poddziałanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony innowacyjne Źródło finansowania Działanie 1.2 Badania przemysłowe,...

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

[25-Listopad-15 14:31:53]
Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” Źródło finansowania działanie 3.2 INNOWACJE W MSP Termin składania wniosków 11.01.2016 Podmioty uprawnione do składania...

Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY

[25-Listopad-15 14:28:28]
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY Pytania Odpowiedzi Termin składania wniosków Do 20.01.2016 Podmioty uprawnione do składania wniosków Mikro, mali i średni przedsiębiorcy...

Konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek

[12-Październik-15 16:16:04]
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Termin składania wniosków 28.10.2015 Podmioty uprawnione...

Nabór wniosków w ramach konkursu 2/1.1.1/2015

[12-Październik-15 14:30:40]
Nabór wniosków w 2/1.1.1/2015 WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, prowadzony przez NCBiR Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”...

Nabór wniosków w ramach konkursu 1.1.1. PO IR

[12-Październik-15 13:59:39]
Nabór wniosków w poddziałaniu 1.1.1. PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „SZYBKA ŚCIEŻKA” Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój...