201511.25
0

Woj. Podkarpackie – poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe

Regionalny Program Operacyjny woj. Podkarpackiego, poddziałanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony innowacyjne Źródło finansowania Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje   Termin składania wniosków 21.12.2015 Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na…

201511.25
0

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” Źródło finansowania działanie 3.2 INNOWACJE W MSP Termin składania wniosków 11.01.2016 Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Typy działań, które można sfinansować Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają…

201511.25
0

1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Konkurs w ramach działania 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje: Źródło finansowania działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Termin składania wniosków 22.01.2016 Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium woj. Małopolskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru…

201511.25
0

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Instytucja ogłaszająca konkurs Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Termin składania wniosków o dofinansowanie 03.02.2016 Kto może składać wniosek 1.        Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia. 2.       Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 3.       Instytucje otoczenia biznesu….

201511.25
0

Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3.2 KREDYT TECHNOLOGICZNY Pytania Odpowiedzi Termin składania wniosków Do 20.01.2016 Podmioty uprawnione do składania wniosków Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium RP   Typy działań, które można sfinansować Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty…