Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej.
201508.26
0

Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej.

Nabór będzie trwał od 2 września do 04 września 2015 r. O dotację w wysokości maks. 21 000,00 zł może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna w wieku od 30 do 50 lat która spełnia następujące warunki: – posiada ustalony profil: II albo I (w uzasadnionych przypadkach), – posiada indywidualny plan działania dostosowany do potrzeb klienta. Więcej…

Nabór wniosków dla osób powyżej 30 roku życia o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej
201508.26
0

Nabór wniosków dla osób powyżej 30 roku życia o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej

Nabór wniosków dla osób powyżej 30 roku życia o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej prowadzony jest w dniach 24 sierpnia – 09 września 2015 r. ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój. Nabór dotyczy wyłącznie osób należących do jednej z grup: – osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie…

Nabór wniosków dla osób poniżej 30 roku życia o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej
201508.26
0

Nabór wniosków dla osób poniżej 30 roku życia o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej prowadzony jest w dniach 24 sierpnia – 09 września 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój. Maksymalna kwota dotacji wynosi 21 000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby w przedziale 18-29 z kategorii NEET, spełniających łącznie następujące warunki: – nie pracują oraz posiadają status osoby…

201508.20
0

Nabór wniosków ze środków Funduszu Pracy o dotację na dofinansowanie założenia działalności gospodarczej.

Nabór będzie trwał od 2 września do 04 września 2015 r. O dotację w wysokości maks. 21 000,00 zł może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna w wieku od 30 do 50 lat która spełnia następujące warunki: – posiada ustalony profil: II albo I (w uzasadnionych przypadkach), – posiada indywidualny plan działania dostosowany do potrzeb klienta. Więcej…