Konkurs na inkubację innowacji społecznych!
201506.26
0

Konkurs na inkubację innowacji społecznych!

Od 1 do 10 września 2015r. można składać do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wnioski na inkubację innowacji społecznych  w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Konkurs ma na celu dofinansowanie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w obszarze interwencji. Wnioski…

Konkurs Gwarancje dla młodzieży!
201506.26
0

Konkurs Gwarancje dla młodzieży!

Od 20 do 27 lipca 2015r. można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wnioski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wnioskodawcami mogą być: agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, ochotnicze hufce pracy, publiczne służby zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego. Konkurs ma na…