201504.28
0

Nabór wniosków w „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”

W terminie od 18 maja do 17 lipca 2015 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektów w Programie sektorowym „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw lub konsorcjów przedsiębiorstw na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo…

Konkurs o dofinansowanie prac rozwojowych z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej
201504.09
0

Konkurs o dofinansowanie prac rozwojowych z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, od 7 maja do 22 czerwca br., zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorców innych niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do składania wniosków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu…

Pierwszy konkurs w ramach PO IR ogłoszony!
201504.09
0

Pierwszy konkurs w ramach PO IR ogłoszony!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, od 4 maja do 31 grudnia br., zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do składania wniosków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania może…