201511.25
0

1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Konkurs w ramach działania 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje:


Źródło finansowania działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Termin składania wniosków 22.01.2016
Podmioty uprawnione do składania wniosków  mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium woj. Małopolskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
Typy działań, które można sfinansować W ramach konkursu będzie można sfinansować poniższe działania:

  • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • usług w zakresie wzornictwa,
  • usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

 

Koszty, które można sfinansować w ramach projektu Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z § 42 pkt 1-3 rozporządzenia obejmuje koszty:

1)      Usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;

2)      Usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy  usłudze,
o której mowa w pkt 1;

3)      Materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi.

 

Minimalna wartość dofinansowania Nie dotyczy

 

Maksymalna wartość dofinansowania – mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

– duży bon na innowacje –do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

 

Poziom dofinansowania 90% wartości projektu